นโยบายการคืนเงิน / การคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า/การคืนเงิน

ทางเราจะสามารถทำการรับคืนสินค้าได้ในกรณีนี้เท่านั้น

– ทางเราส่งสินค้าไปผิดรุ่น ผิดขนาด

– สินค้าชำรุด เช่นน้ำหอมฉีดไม่ออก โดยต้องแจ้งให้พนักงานของเราทราบภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า

หมายเหตุ: จะคืนสินค้าได้ต่อเมื่อสินค้ามีบรรจุภัณฑ์ครบถ้วนและไม่เสียหาย/ สินค้ายังไม่ได้มีการเปิดใช้งาน/ โค้ดของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องตรงกันและตรงกับในระบบของเรา (ยกเว้นกรณีที่สินค้าชำรุด)

ทางเราจะทำการคืนเงินได้ในกรณีนี้เท่านั้น

– ทางเราส่งสินค้าไปผิดรุ่น ผิดขนาด และลูกค้ามีความประสงค์จะได้รับเงินคืน

– สินค้าชำรุด เช่นน้ำหอมฉีดไม่ออก โดยต้องแจ้งให้พนักงานของเราทราบภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า และลูกค้ามีความประสงค์จะได้รับเงินคืน

หมายเหตุ: โดยลูกค้าจะต้องทำการคืนสินค้ามาในสภาพที่สินค้ามีบรรจุภัณฑ์ครบถ้วนและไม่เสียหาย/ สินค้ายังไม่ได้มีการเปิดใช้งาน/ โค้ดของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องตรงกันและตรงกับในระบบของเรา (ยกเว้นกรณีที่สินค้าชำรุด)

**โดยทางร้านจะทำการคืนเงินให้ลูกค้าทันที หลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืนมาในสภาพที่สมบูรณ์ ตามที่อยู่ที่ได้ระบุ**