Laneige

Showing 1–10 of 13 results

Laneige ถือเป็นอีก 1 แบรนด์ที่ได้ถือกำเนิดมานานกว่า 20ปี และประสบความสำเร็จอย่างมากทั่วโลก ซึ่งลาเนจถือเป็นแบรนด์ระดับท็อปในประเทศเกาหลีที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความกระจ่างใส เปล่งประกาย และเปล่งปลั่งของผิวดุจหิมะ