Issey Miyake

Showing all 3 results

น้ำหอม Issey Miyake นับว่าเป็นอีก 1 แบรนด์อมตะที่อยู่ในวงการความหอมมาอย่างยาวนานถึง 25ปี ด้วยความหอมของน้ำหอมที่เน้นแนวกลิ่นสดชื่น บริสุทธิ์ สะอาด และสบาย อีกทั้งยังมีความเป็นเอกลักษณ์ในกลิ่นหอมที่ไม่ซ้ำใคร