แจ้งชำระเงิน

เลือกบัญชีที่โอนเข้า

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี

ข้อมูลการชำระเงิน

เลขที่สั่งซื้อ #
จำนวนเงิน
วันเวลาโอน
DD
MM
YYYY
HH:SS
** โปรดใส่วันเวลาตามสลิป
อัปโหลดสลิป *

บัญชีธนาคารสำหรับรับโอน

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี
AYUD
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เซนทรัลพลาซา บางนา