กรอกข้อมูลชำระเงิน
ชื่อ สกุล *
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
 
เลขที่อ้างอิง
ประเภทรายการชำระ *
วันที่โอนเงิน *
เวลา *
จำนวนเงิน *

เลือกธนาคารที่โอนเข้า
กสิกรไทย เซนทรัลพลาซาบางนา

ไทยพาณิชย์ เซนทรัลพลาซาบางนา

กรุงศรีอยุธยา เซนทรัลพลาซาบางนา

กรุงเทพ เซนทรัลพลาซาบางนา


รายละเอียดเพิ่มเติม:

สลิป


บัญชีธนาคารสำหรับรับโอน

ธนาคารชื่อบัญชี
กสิกรไทย
กสิกรไทย เซนทรัลพลาซาบางนา
ไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์ เซนทรัลพลาซาบางนา
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา เซนทรัลพลาซาบางนา
กรุงเทพ
กรุงเทพ เซนทรัลพลาซาบางนา